Introductietraining Liefdesbang voor stellen

De introductietraining voor stellen is geen verkapte relatietherapie maar een diepgaand onderzoek in de dynamiek die er tussen partners bestaat. Het is verhelderend en ondersteunend om elkaars aandeel in de dynamiek zichtbaar te krijgen en te ervaren hoe die in jezelf en bij je partner gebonden aanwezig is.
Het geeft veel betekenis en diepgang aan de relatie om als partners getuige te zijn van elkaars onderzoek. Alle verandering begint bij het aannemen van dat wat is. Als partners dat ten diepste doen kan er een (nieuwe) opening ontstaan van waaruit de liefde weer kan stromen. De bron van het vastlopen is ook de toegangspoort voor het vrij maken.

Wat is het doel van de training?

Het doel van de training is dat ieder stel zijn eigen onderzoek doet. Daarnaast is het leerzaam en verrijkend om ook getuige te mogen zijn van de leerprocessen van andere stellen. Dat kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de stappen die jij wilt zetten in de liefdesrelatie waar jij je nu in bevindt. Dit alles doen we in een veilige en integere setting.

We werken ervaringsgericht door middel van allerlei soorten oefeningen afgewisseld met korte stukjes theorie. Een groot gedeelte van de oefeningen zul je samen met je partner doen, sommige oefeningen doe je echter juist niet met je partner maar met iemand van de eigen sekse. Bij iedere oefening wordt toegelicht wat het doel is van de oefening en waarom je die juist wel of niet samen met je partner doet. De groep bestaat uit maximaal zestien deelnemers (acht stellen) waardoor er veel kwalitatieve aandacht en begeleiding is.

Aan het einde van de training:

• Herken je de polen bindingsangst en verlatingsangst en de dynamiek van deze polen in je relatie.
• Ben je je bewust van je eigen dans van afstand en nabijheid en die van je partner.
• Heb je ervaren wat samen en apart voor jou en je partner betekenen.
• Weet je alles over achterdeurtjes in de liefde en hoe je die in deze relatie openhoudt.
• Weet je wat je wilt bereiken of vermijden in de liefde.
• Weet je hoe verstrikkingen werken in jullie partnerrelatie.
• Heb je je (verder) losgemaakt van de verstrikking met je systeem van herkomst en is je partner daar getuige van geweest.
• Weet je wat er voor nodig is om de dans te doorbreken.
• Heb je de verdere stappen uit de dynamiek gezet.

Voor wie is deze training bestemd?

Deze training is voor stellen die ieder hun eigen aandeel in de dynamiek willen onderzoeken. Zowel hetero als homo stellen zijn van harte welkom. We gaan er bij deelname vanuit dat je het boek gelezen hebt zodat het theoretisch kader al bekend is en we ons vooral kunnen richten op het ervaringsgericht leren.

Het is belangrijk dat beide partners bereid zijn om zonder oordeel naar hun eigen aandeel in de dynamiek te kijken en ook bereid zijn de partner de ruimte te geven voor haar/zijn eigen onderzoek. Wezenlijk is ook dat er respect is voor de weg die mannen en vrouwen in hun onderzoek te gaan hebben.

Uitdrukkelijk van belang is de persoonlijke motivatie van beide partners om het eigen aandeel in de relatie te willen onderzoeken en dat beide partners dit onderzoek van harte willen aangaan. Voorkom dat de ene partner meegaat ‘omdat de ander dat wil’ of ‘om de ander tot steun te zijn’. Dan bevelen we je aan je voor een individuele training in te schrijven.

Wat wordt er van je verwacht?

Het is belangrijk dat ieder vooraf aan de training het boek Liefdesbang gelezen heeft zodat beiden weten waar ze voor kiezen. Verder is er geen studiebelasting aan verbonden.

Introductie training voor stellen (dagprogramma zonder overnachting)

Er zijn op dit moment geen trainingen gepland.

Zit de training die jij graag wilt volgen vol?

Er komen regelmatig nieuwe data bij. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe data?

Op de hoogte blijven?

Graag houd ik je op de hoogte van alle activiteiten en ontwikkelingen. Ik ga vanzelfsprekend zorgvuldig om met je gegevens. Voor meer info: bekijk de Privacyverklaring.