Klachten

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening of activiteiten

U mag van ons kwaliteit en zorgvuldigheid verwachten ten aanzien van de activiteiten die wij aanbieden en ten aanzien van de organisatie en administratie van die activiteiten. Uiteraard stellen we het zeer op prijs als u ons laat weten tevreden te zijn over ons werk.
Waar mensen werken gaat soms echter wel eens iets mis. Het liefst zouden we dat willen voorkomen, maar de realiteit is dat er wel eens een fout gemaakt wordt of we, ondanks onze inspanningen, toch niet aan uw verwachtingen voldoen. Ook dan stellen we het bijzonder op prijs als u contact met ons opneemt. We willen in zo’n geval graag samen met u naar een bevredigende oplossing zoeken. Ons streven is daarbij om er samen uit te komen.

Neem contact met ons op door:

 • Door gewoon te bellen met de betreffende persoon waar iets mis is gegaan.
 • Door de betreffende persoon een email te sturen, waarna u binnen drie werkdagen wordt teruggebelt.
 • Of door onderstaande klachtenformulier in te vullen.

Klachtenformulier

Verdere afhandeling van de klacht

Mocht het eerste contact niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan:

 • Nodigen we u uit voor een afspraak op een zo kort mogelijke termijn. We streven ernaar die afspraak binnen drie weken te realiseren. Dat gesprek wordt u niet in rekening gebracht. Tijdens dat gesprek kunt u met de betreffende persoon die werkzaamheden heeft uitgevoerd voor Hannah Cuppen alsnog bevredigende oplossingen zoeken.
 • Wanneer u beiden er samen niet uit komt kunt u schriftelijk (per email) een gesprek aanvragen met Hannah Cuppen. U wordt dan verzocht uw bezwaren op papier te zetten en u wordt binnen twee weken uitgenodigd voor een gesprek met Hannah Cuppen, waarin alsnog met u naar een bevredigende oplossing gezocht zal worden. Van dit gesprek zal een kort verslag gemaakt worden dat u ontvangt. Of bij dat gesprek de betreffende persoon die werkzaamheden heeft uitgevoerd voor Hannah Cuppen aanwezig is wordt van te voren met u overlegd en is afhankelijk van uw wensen, van het ontstane geschil en uw bezwaren.
  Mocht uw klacht juist betrekking hebben op Hannah Cuppen en u samen geen oplossing kunt vinden, dan kunt u uw klacht indienen bij klachtencommissie van Phoenix Opleidingen.
 • Mocht dit gesprek met Hannah Cuppen nog steeds niet tot bevredigende oplossingen leiden, dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie van Phoenix Opleidingen.
 • Het oordeel van de klachtencommissie van Phoenix is bindend. Eventuele consequenties zullen door Hannah Cuppen binnen twee weken afgehandeld worden.
 • Uw klacht wordt door alle betrokkenen vertrouwelijk behandeld.
 • Een klacht en de wijze van afhandeling zal worden geregistreerd en bewaard voor de duur van 1 jaar.

Ethische code en klachten

Hannah Cuppen is deelnemer aan de Ethische Code van Phoenix opleidingen te Utrecht. Dat betekent dat ik, Hannah Cuppen, aanspreekbaar ben op menswaardig handelen en werk volgens deze code. En het betekent dat ik verbonden ben aan de klachtencommissie die bij deze ethische code hoort.

Lees hier de ethische code.

Wat te doen bij een klacht?

Je kunt je klacht indienen via klachtencommissie@phoenixopleidingen.nl

Of je kunt je schriftelijk richten tot:

Phoenix Opleidingen
t.a.v. Ethische code en klachtencommissie
Raiffeisenlaan 26 A
3571 TE Utrecht

Meer informatie over de klachtenprocedure vind hier.

Op de hoogte blijven?

Graag houd ik je op de hoogte van alle activiteiten en ontwikkelingen. Ik ga vanzelfsprekend zorgvuldig om met je gegevens. Voor meer info: bekijk de Privacyverklaring.