Trainingen en workshops

     Inschrijving

 • Inschrijving vindt schriftelijk plaats d.m.v. het inschrijfsysteem op deze website.
 • Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
 • Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor de gehele training of workshop.
 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van de inschrijving en betaling.
 • Middels uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de inschrijfvoorwaarden.

  Bevestiging, betaling en facturering

 • Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging en een factuur per mail die binnen 14 dagen moet zijn voldaan.
 • In sommige situaties is na overleg met Praktijk voor Integrale Therapie gespreide betaling van het cursusgeld mogelijk.
 • Het bewijs van inschrijving is uitsluitend geldig indien de bijbehorende betaling binnen de aangegeven termijn is ontvangen. 

  Annulering en restitutie

 • Na inschrijving bent u gedurende 14 dagen wettelijk gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. De 14 dagen gaan in na de definitieve bevestiging van de startdatum. De herroeping dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden.
 • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 • Bij annulering van uw inschrijving tot twee weken voor aanvang van de training/workshop, wordt ten alle tijden € 50,- aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht. U ontvangt uw betaling onder aftrek van deze kosten terug. 
 • Annuleert u binnen twee weken voor aanvang van de training/workshop, dan wordt de helft van het totale factuurbedrag in rekening gebracht en ontvangt u de andere helft terug. 
 • Annuleert u binnen 48 uur vóór aanvang of tijdens de training/workshop, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Uitsluitend schriftelijk annuleren is mogelijk. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt.
 • Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden de training of workshop niet door kan gaan, wordt het volledige door u betaalde bedrag gerestitueerd.
 • Door u reeds aan Praktijk voor Integrale Therapie betaalde bedragen, waarop u door annulering mijner- of uwerzijds conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden door De Praktijk binnen veertien dagen na annuleringsdatum aan u gerestitueerd.
 • Bij ziekte of plotselinge verhindering van de trainer(s) of workshopleider(s) behoudt de Praktijk voor Integrale Therapie zich het recht andere gekwalificeerde trainer(s) in te zetten.

  Wachtlijst

 • Bij overintekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste persoon op de wachtlijst benaderd.

  Bewijs van deelname

 • Aan deelnemers van de Vervolgtraining Liefdesbang wordt een bewijs van deelname uitgereikt indien men aan het volledige programma heeft deelgenomen. Dit bewijs omvat ook de deelname aan de Introductietraining Liefdesbang. Deelnemers die alleen de Introductietraining Liefdesbang gevolgd hebben en een bewijs van deelname nodig hebben kunnen deze per mail opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

  Copy-, beeld- en geluidsrecht
   
 • Het is de deelnemers niet toegestaan beeld- of geluidsopnames te maken van werkvormen (zoals opstellingen), theorie, presentaties en andere trainingsactiviteiten. 
 • Het copyright van het trainingsmateriaal en het intellectuele eigendom van de activiteiten ligt bij De Praktijk voor Integrale Therapie.

  Privacy en gezondheid van de deelnemers

 • Deelnemers dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, gezondheid en eventuele behoefte aan coaching, begeleiding of (psycho)therapie.
 • Met eventuele dieetwensen wegens gezondheidsredenen voor de maaltijden kan rekening gehouden worden. U dient daarvoor uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training deze wensen kenbaar te maken via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Persoonlijke informatie van deelnemers bijv. betreffende hun adresgegevens, gezondheid, levensomstandigheden, werksituatie of bedrijf die deelnemers voor, tijdens en na de training verstrekken aan de Praktijk voor Integrale Therapie en de trainers zal ten alle tijden vertrouwelijk worden behandeld. Hierover zal geen informatie worden verstrekt aan derden zonder medeweten en toestemming van de betrokken persoon. Tijdens de trainingen zal ook met de deelnemers de regel van vertrouwelijkheid worden afgesproken, die inhoudt dat deelnemers geen persoonlijke informatie van andere deelnemers naar buiten brengen die hen tijdens de training ter oren komt.

Amersfoort, december 2017